‹ اندیشه های خام

زنبور مامور

رمان زنبور مامور در زمینه ی فعالیتهای نژاد پرستانه ی اسراییل و اقدامات صهیونیست ها در زمینه ی جنگ بیولوژیکی است.
در این زمینه، و با این موضوع کتابهای زیادی ندیدم و شاید بشه گفت این اولین کتابی بوده که به صورت رمان در این زمینه دیده ام.
داستان با وقوع زلزله در یکی از کشورهای عربی آغاز می شود و کم کم به ورود گروه های امدادگر از کشورهای مختلف جذابیت بیشتری پیدا می کند.
ماموران اسراییلی در پوشش امدادگر آسیب دیدگان ضربه مغزی و بی خانمانهای زلزله زده را می ربایند و برای انجام آزمایش های بیولوژیکی و ژنتیکی به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند. کم کم مشخص می شود که این اقدام ها در راستای پروژه ی جدید ساخت ویروس ژنتیکی است که هدف از آن تاثیرگزاری حداکثر روی انسانهایی با نژاد و اصالت غیر یهودی است.

نقاط قوت زنبور مامور

نقاط ضعف زنبور مامور

در اینجا تکه فیلم مربوط به این کتاب را ببینید.
خرید نسخه الکترونیکی رمان-زنبور-مامور.


اندیشه های خام درباره نرم افزار و دیگر چیزها، به قلم حمزه جوادی از شیراز. مرا در گیت هاب، دنبال کنید. با من در جیمیل با hjavadish در ارتباط باشید